1. Process för formning av cylindriskt rullagerämne → gradning eller ring → mjukslipande löpyta → mjukslipning dubbel ändyta → termisk lösning → förgrovslipning rullyta → grovslipning dubbel ändyta → efter grovslipning rullyta → slutslipning dubbel ände yta → fin, slutslipning valsyta → superfinishing valsyta → rengöring, borrning → slutbesiktning utseende, dimensionsgruppering → oljning av förpackningar.2. Process för formning av koniska rullagerämne → avgradning eller ring → mjukslipande löpyta → mjukslipning dubbel ändyta → termisk lösning → grovslipning rullyta → finslipning rullyta → slipande kulbasyta → slutslipning rullyta → superfinishing rullyta → rengöring, borrning → Slutinspektion Utseende, dimensionsgruppering → oljad förpackning.Om konvexiteten är mindre än 0,005 mm, kan en del av valsarna bearbetas direkt i superfinishingprocessen, individuella kan vara i den slutliga slipningen av rullande yta slipningsprocessen ut kronan, och sedan ultrafinishing.


Posttid: 15 oktober 2021