Precisions kallvalsningsteknik är en slags kallformningsmetod, som används för att extrudera de ringformade roterande delarna för att erhålla de färdiga produkterna vid normal temperatur.Precisions kallvalsningen kan göra att storleken och formen på arbetsstycket närmar sig det teoretiska värdet av den färdiga produkten.Fördelarna är: 1. Kan avsevärt förbättra materialutnyttjandet och bearbetningseffektiviteten.Jämfört med den traditionella svarvmetoden kan precisionskallvalsningen öka materialbesparingsgraden med 10% ~ 15%, så att lagerringarna kan bearbetas och bearbetningskostnaden kan minskas.2. Kan förbättra kvaliteten på den färdiga produkten.På grund av rullningsmetoden är metallströmlinjen inuti delen kontinuerlig och komplett, metallkornet är mer enhetligt och litet, strukturen är mer kompakt, så att delens styrka kan förbättras.Samtidigt, på grund av den kvarvarande ytspänningen hos den färdiga produkten, är deformationen av delarna efter värmebehandling mindre.3. Kan spara energi, förbättra arbetsmiljön.Jämfört med smidesformen är det tonnage som krävs för precisionsrullningsutrustning mindre, kan avsevärt minska bearbetningsljudet, energibesparande effekt är uppenbar.Jämfört med ämnet som görs genom att vrida är ljudet och damm mindre.När arbetsstycket rullas, driver rullen arbetsstycket att rotera, och kärnvalsen klämmer ihop arbetsstycket under trycket av stödhjulet som är fast anslutet till matningsanordningen, så att arbetsstycket rullas.


Posttid: 2021-12-29