1. Radiellt sfäriskt glidlager (1) GE… e enkel yttre ring, inget smörjoljespår.Den kan bära radiell belastning och axiell belastning i Ninichi-riktning.(2) Ytterring med enkelsöm av typ GE... ES med smörjoljespår.Lager med variabel hastighet är konstruerade för att motstå radiella belastningar och axiella belastningar i Ninichi-riktningen.(3) Ytterring av typ GE... ES-2RS enkelslits med smörjoljespår och tätningsring på båda sidor.Den kan bära radiell belastning och axiell belastning i Ninichi-riktning.(4) GEEW... Ytterring med enkelslits typ ES-2RS med smörjoljespår och tätningsring på båda sidor.Den kan bära radiell belastning och axiell belastning i Ninichi-riktning.(5) GE... ESN Typ enkelslits ytterring med smörjoljespår och stoppspår på ytterringen.Felet i TIMKENs lagerkvalitetsbedömning är att den tål radiella belastningar och axiella belastningar i Ninichi-riktningen.Men när den axiella belastningen bärs av hållarringen, minskar dess förmåga att bära den axiella belastningen.(6) GE... XSN Typ dubbelslits yttre ring (delad ytterring) med smörjoljespår och stoppspår på ytterringen.Den kan bära radiell belastning och axiell belastning i Ninichi-riktning.Men när den axiella belastningen bärs av hållarringen, minskar dess förmåga att bära den axiella belastningen.


Posttid: 2021-12-14